Cu ce ne mândrim?


PROIECTE  DE  CERCETARE:

 • Big Five (Big Five©plus)
 • Comunicare
 • Conduite deficitare la volan (CDV)
 • Diagnoza organizationala (Cultura organizationala si Leadership)
 • Dezirabilitate Socială (DS 08)
 • Dimensiuni Accentuate (DA 307)
 • Implicare motivaţională (4IM 08)
 • Inteligenta Emotionala (IE 2)
 • Leadership (LTT 08)
 • Persistenţă motivaţională (PM3)
 • Stil de muncă (SM 08)
 • Stima de sine (ASI)
 • Toleranta la incertitudine (TI3+)
 • Bateria de aptitudini bazale (BAB 123)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE:

 • Seara Psihologului Practician
 • Conferința Studențească de Psihologie
 • Școala de Vară E-team (iunie 2007, iulie 2008, iulie – august 2009)
 • Schimb de experiență Timișoara (aprilie-mai 2009)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 • Revista E-team Psychology
 • Secvențe de Psihologie

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COLABORĂRI EXTERNE:

 • Internship la Spitalul de copii Sfânta Maria

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CADRUL UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE

 • 2006 (18 – 21 mai) Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca, România, cu lucrarea Evaluarea culturii organizaţionale; modelul Hofstede şi verificarea lui în cultura românească
 • 2006 (18 – 21 mai) Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca, România, cu lucrarea BIG FIVE – modele teoretice, date empirice şi construcţia unei proceduri de evaluare
 • 2006 (18 – 21 mai) Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca, România, cu lucrarea Munca emoţională la profesorii români – vocaţie sau datorie?
 • 2007 (10 – 13 Mai), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Ediţia a VII –a, Cluj Napoca cu lucrarea (co-autor): Modelul Big Five al personalităţii; abordări teoretice şi modelarea empirică a unui chestionar standardizat
 • 2007 (10 – 13 Mai), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Ediţia a VII –a, Cluj Napoca cu lucrarea (co-autor): Relaţii relevante între factorii modelului Big Five şi alte variabile ale personalităţii; strategii de validare a unui chestionar după modelul Big Five
 • 2007 (10 – 13 Mai), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Ediţia a VII –a, Cluj Napoca: Este modelul „personalităţilor accentuate” un model valid? Strategii de construcţie a unui chestionar standardizat de evaluare a dimensiunilor accentuate ale personalităţii
 • 2007 (10 – 13 Mai), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Ediţia a VII –a, Cluj Napoca cu lucrarea (co-autor): „Dimensiunile accentuate” şi relaţiile lor cu principalii factori ai personalităţii
 • 2007 (20 – 23 Septembrie), Conferinţa Internaţională “Psihologie şi Societate: Noutăţi în Psihologia Aplicată”, Ediţia a II – a, Iaşi: Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual
 • 2007 (20 – 23 Septembrie), Conferinţa Internaţională “Psihologie şi Societate: Noutăţi în Psihologia Aplicată”, Ediţia a II – a, Iaşi: Investigarea sferei motivaţionale privind alegerea profesiei militare la elevii – bãieţi – din clasele terminale ale liceelor din oraşul Bacãu
 • 2007 (20 – 23 Septembrie), Conferinţa Internaţională “Psihologie şi Societate: Noutăţi în Psihologia Aplicată”, Ediţia a II – a, Iaşi: Strategii de construcţie şi co-validare a unei probe de evaluare a personalitãţii
 • 2007 (10 – 13 Mai), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Ediţia a VII –a, Cluj Napoca: Cum evaluăm „personalitatea” unei organizaţii şi ce impact poate avea această evaluare asupra deciziilor organizaţionale?
 • 2008 (10 – 13 aprilie), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj Napoca: Analiza comparativă a două probe de evaluare a trăsăturilor accentuate ale personalităţii; similitudini şi diferenţe
 • 2008 (10 – 13 aprilie), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj Napoca: Implicarea emoţională a angajaţilor; determinaţi motivaţionali şi organizaţionali
 • 2008 (10 – 13 aprilie), Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj Napoca: Performanţa, stil de leadership şi factorii modelului Big-Five
 • 2008 (28 – 30 august), 7ème Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française de l’ADRIPS, Iasi: L’implication émotionnelle et motivationnelle des employés – deux conditions de l’autonomisation (empowerment) organisationnelle
 • 2008 (31 octombrie – 02 noiembrie), Cercetarea Moderna in Psihologie: Cercetare Cantitativa vs. Cercetare Calitativa?, Sibiu: Predictori ai persistentei motivationale. Rolul implicarii motivationale
 • 2008 (31 octombrie – 02 noiembrie), Cercetarea Moderna in Psihologie: Cercetare Cantitativa vs. Cercetare Calitativa?, Sibiu: Chestionarul Big-Five Plus – rezultate preliminare
 • 2008 (31 octombrie – 2 noiembrie), Cercetarea Modernă in Psihologie: Cercetari Cantitative vs. Cercetari Calitative?, Sibiu: Cultură organizaţională şi implicare emoţională
 • 2009 (5 –7 iunie) Conferința Națională de Psihologie Industrială şi Organizațională Al. Roşca, Cluj Napoca Dezirabilitatea sociala  modelarea empirica a unui chestionar standardizat.
 • 2009 (5 –7 iunie) Conferința Națională de Psihologie Industrială şi Organizațională Al. Roşca, Cluj Napoca, Factori contextuali si de personalitate in gestionarea enervarii la locul de munca
 • 2009 (5 –7 iunie) Conferința Națională de Psihologie Industrială şi Organizațională Al. Roşca, Cluj Napoca, Ancheta exploratorie privind reglarea trairilor afective in organizatiile romanesti
 • 2009 (25 – 27 septembrie) Conferința Internațională de Psihologie Aplicata, Editia a III.‐a “Psihologia Aplicata. Diversitate si consistență”, Gura Humorului: Big Five©plus retest sau despre fidelitatea unei probe de evaluare a personalității după modelul Big Five.
 • 2009 (25 – 27 septembrie) Conferința Internațională de Psihologie Aplicata, Editia a III.‐a “Psihologia Aplicata. Diversitate si consistență”, Gura Humorului: Dezirabilitatea socială – relațiile constructului cu stima de sine, stilul de atribuire şi factorii modelului Big Five.
 • 2009 (25 – 27 septembrie) Conferința Internațională de Psihologie Aplicata, Editia a III.‐a “Psihologia Aplicata. Diversitate si consistență”, Gura Humorului: Caracteristici psihometrice ale Chestionarului D.A. 307 („Dimensiuni Accentuate”, varianta 3.07).
 • 2009 (25 – 27 septembrie) Conferința Internațională de Psihologie Aplicata, Editia a III.‐a “Psihologia Aplicata. Diversitate si consistență”, Gura Humorului: Evaluarea stilului de muncă individual de la interviul semistructurat la validarea unei probe standardizate de evaluare.
 • 2010 (22 – 24 Aprilie) Conferinţa Naţională de Psihologia Muncii, Industrială şi Organizaţională „Al. Roşca” 22-24 Aprilie, Bucureşti, Rolul psihologului în firme /instituţii – percepţiile managerilor români în 2009.
 • 2010 (22 – 24 Aprilie) Conferinţa Naţională de Psihologia Muncii, Industrială şi Organizaţională „Al. Roşca” 22-24 Aprilie, Bucureşti, Chestionarul Big Five©plus – date relevante ale validităţii concurent.
 • 2010 (22 – 24 Aprilie) Conferinţa Naţională de Psihologia Muncii, Industrială şi Organizaţională „Al. Roşca” 22-24 Aprilie, Bucureşti, Analiza climatului organizaţional; calităţi psihometrice şi aplicabilitatea unei  probe standardizate de evaluare.
 • 2010(5 – 6  Mai) Conferința Studențească de Psihologie, Ediția I, 5-6 Mai, Iași – organizarea acestei conferințe.
 • 2012 (26 – 28 aprilie) Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională ”Horia Pitariu”, Timișoara. Premiul de excelență în cercetare al Universității ”Lucian Blaga” Sibiu pentru cea mai bună lucrare
 • 2013 (26-27 aprilie), Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională ”Horia D. Pitariu”, Brașov: Aptitudinile bazale și performanța în sarcină
 • 2014 (22-24 mai), Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională ”Horia D. Pitariu”, Iași: Relația dintre muncă și viața familială: există un echilibru?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:

 • 2007 – Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual (Constantin T., Iarcuczewicz I., Constantin L., Fodorea A., Căldare L.,), Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii „Al I. Cuza”, Tomul XVI/ 2007, pp. 5 – 22.
 • 2008 – Modelul Big Five al personalităţii; abordări teoretice şi modelarea empirică a unui chestionar standardizat (Macarie A. Constantin T., Orzan A., Constantin L. Fodorea A.), în Revista „Psihologia Resurselor Umane”, vol 6, nr. 2/ 2008 (revista indexata PsychINFO şi CNCSIS).
 • 2008 – Este modelul „personalităţilor accentuate” un model valid? Strategii de construcţie a unui chestionar standardizat de evaluare a dimensiunilor accentuate ale personalităţii (Constantin T., Hojbotă A. M., Niculescu A., Iarcuczewicz I., Amaliei C.), în Revista „Psihologie Organizaţională”, Nr 1, 2 /2008.
 • 2008 – Implicarea motivaţională; operaţionalizare şi primele studii de validare a unei scale standardizate (Constantin T., Macovei E. I., Orzan A. , Nechita V.), Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii „Al I. Cuza”, Tomul XVII. 2008, pp. 5 – 29.
 • 2008 – Predictori ai persistenţei motivaţionale; rolul implicării motivaţionale, (Constantin T.), Cercetarea Psihologică Modernă: Direcţii şi perspective (M. Milcu coord.), Editura Universitară Bucure;ti, 2008. ISBN 978-973-749-594-5
 • 2008 – Chestionarul Big Five©plus – rezultate preliminare (Constantin T., Macarie A.,Gheorghiu A., Iliescu M., Fodorea A. Caldare L., ), volumul de lucrări Cercetarea Psihologică Modernă: Direcţii şi perspective (M. Milcu coord.), Editura Universitara Bucure;ti, 2008. ISBN 978-973-749-594-5.
 • 2008 (sub tipar) – Cultură organizaţională şi implicare emoţională (Niculescu A. I., Constantin T), volumul de lucrări Cercetarea Psihologică Modernă: Direcţii şi perspective (M. Milcu coord.), Editura Universitara Bucure;ti, 2008. ISBN 978-973-749-594-5.
 • 2008 – Stima de sine – intre normalitate şi trăsătură accentuată, (Macarie A., Constantin T, Iliescu M, Fodorea A, Prepeliţă G.), Psihologie si societate: noutăţi in psihologia aplicată, Editura Performantica, Iasi, ISNN 973-97076-0-2.
 • 2008 – Strategii de construcţie şi co-validare a unei probe de evaluare a personalităţii, (Niculescu A., Nechita V, Mocanu M, Constantin T.) Psihologie si societate: noutăţi in psihologia aplicată, Editura Performantica, Iasi, ISNN 973-97076-0-2.
 • 2009 – Dimensiunile accentuate şi relaţiile lor cu principalii factori ai personalităţii (Constantin T., Hojbotă A. M., Rusu A., Haivas S.,  Fraseniuc A.), Revista de Psihologie Aplicată, Editura Universităţii de Vest Timişoara, Vol.10, Nr.1, pag. 49- 59.
 • 2010 – Caracteristici psihometrice ale Chestionarului D.A. 307 – „Dimensiuni Accentuate”, varianta 3.07 (Constantin T, Hojbotă A, M., Niculescu A., Nechita V.,  Amariei C., Macarie A.), Revista „Psihologia Resurselor Umane”, vol 8, nr. 1/ 2010 (revista indexata PsychINFO şi CNCSIS),(pp. 62 – 74). pp 10 – 26.
 • 2010 – Big Five©plus Re-Test. Or the Reliability of a Psychological Measure Derived from the Five Factor Model (Constantin T., Macarie A., Gheorghiu A., Potlog M. C., Iliescu M.), in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi. Psihologie, Editura Universităţii „Al I. Cuza”, Tomul XIX/ 2010.
 • 2013 – The Ideal Ability Profile of the Student Future Military Aircraft Pilot (Astani A. I., Macarie, A.), Review of the Air Force Academy. Brașov. ISSN 1842-9238.

( To be continued… )

Vrei să vorbim despre asta?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: